Laevaheitmete vastuvõtt

Laevaheitmed on kõik jäätmed, välja arvatud lastijäätmed, sealhulgas reovesi, prügi, pilsivesi, masinaruumist või veomahutist pärit naftasaadusi ja õli sisaldavad jäätmed ning jäätmed, mis tekivad veesõiduki töö käigus ja kuuluvad rahvusvahelise konventsiooni merereostuse vältimiseks laevadelt.

Sadamas on kehtestatud reostustõrjeplaan.

Prügi ja reovesi

Prügi on veesõiduki tavapärase tegevuse käigus tekkivad mis tahes liiki toidu-, olme- ja muud jäätmed, millest on vaja pidevalt või perioodiliselt vabaneda, välja arvatud toorkala ja selle osad ning ained.

Reovee vastuvõtmise korraldab laevaagent ja kalalaevadel laevaomanik. Äravedu teostavad spetsialiseeritud firmad. Kohustuslik jäätmetasu ei sisalda reovee vastuvõttu.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee