Kalalaevad

Miiduranna sadam on kahtlemata suurim ja aktiivseim traalpüügi kalasadam. Enamik suuremate kalandusfirmade laevad baseeruvad ja lossivad püütud kala Miiduranna sadamas.

Jahisadam

Miiduranna sadamas on jahisadama osa. Väikelaevu hoitakse hooajal selleks kohandatud kai ääres ja talvel hoiuks ja hooldustöödeks staapelplatsidel.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee