Põhi- ja abiteenused

Põhi- ja abiteenuste hulka kuuluvad:

– Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel.
– Sildumise ja ohutu seismise korraldamine
– Kaupade ladustamine
– Kontori –ja abiruumide rentimine
– Autokaal

Laeva agent saadab sadamavalve inspektorile kirjaliku teatise laeva saabumisest või väljumisest aegsasti vastavalt agenteerimislepingus sätestatud korrale. Kalalaevad peavad teatama suuliselt radio teel laeva sisenemisest ja väljumisest sadamavalve inspektorile lähtudest heast merepraktikast. Lepingulised väikelaevad ei pea teatama ette sadamasse sisenemisest, kuid peavad teatama väljumisest sadamavalve inspektorile.

Sadamavalve inspektor abistab laevu sadamakoha määramisel ja kannab laeva andmed registreerimisraamatusse. Informatsiooni laeva saabumisest ja väljumisest ning vastavad dokumendid saab sadamavalvele edastada EMDE vahendusel.

Sadamakapten või sadamavalve inspektor annab kinnituse sisenemise- või väljumisloa taotlejale.

Kontori ja abiruumide rentimine

Sadama administratiivhoonetes ja kõrvalhoonetes on välja rentida kaasaegsed erinevate suurustega kontoripinnad ja abiruumid. Tagatakse küte, koristamine, valve, sideühendused ja olmeruumide kasutamine.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee