Piirivalve ja tolli teenused

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalvereziimile. Sisenemisformaalsused korraldab laevaomanik või laevaagent. Kalalaevadel korraldab formaalsused laevaomanik. Väikelaevade formaalsused korraldab väikelaeva omanik või kapten. Sadama pidaja informeerib laevaomanikke ja agente sadamas kehtestatud epideemiatõrje eeskirjast.

Dokumentide vormistamine

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine. Formaalsused ja dokumendihaldus toimub vastavalt õigusaktidele ja vastava ametkonna korraldustele. Sadama pidaja ei vormista ega korralda formaalsusi.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee