Lasti dokumentide vormistamine

Laeva agent saadab sadamavalve inspektorile kirjaliku teatise laeva saabumisest või väljumisest aegsasti vastavalt agenteerimislepingus sätestatud korrale. Kalalaevad peavad teatama suuliselt radio teel laeva sisenemisest ja väljumisest sadamavalve inspektorile lähtudest heast merepraktikast.

Lepingulised väikelaevad ei pea teatama ette sadamasse sisenemisest, kuid peavad teatama väljumisest sadamavalve inspektorile.

Erandid

Kalalaevade püütud kala sadam ei arvesta ega vormista.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee