Sadamatasud ja tariifid

Sadamatasud on tonnaazitasu, sildumistasu ja jäätmetasu. Kalalaevadele ja väikelaevadele kehtestatakse kaitasu. Kaubakäitluse eest kehtestatakse kaubatasu sõltuvalt kaubaliigist kuivlastidele ja naftaproduktidele.

Kuivlasti kaubatasu maksab kaubaoperaator või käitlusettevõtja; vedelkütuse kaubatasu maksab AS Milstrand kütuseterminal.

Kaldavoolu ja mageda vee eest arvutatakse tasu vastavate tariifide alusel.

Sadamatasude kehtestamise korraldus

Sadamatasud kehtestatakse igaks kalendriaastaks juhatuse otsusega. Kaubatasu muutmine toimub vastavalt lepingutes sätestatud tingimustele.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee