Laevade varustamine kütte ja veega

Kütuse ja määrdeainetega varustamine. Laevade varustamise kütusega ja määrdeainetega korraldab laevaagent kooskõlastatult sadama kapteniga. Sadama kapten võib keelata laeva punkerdamise, kui ilmastikutingimused ei taga ohutust. Punkerdamine võib toimuda punkerlaevalt või paakautolt. Valveinspektor märgib sadama valveraamatuse punkerdamisega seotud asjaolud.

Veega varustamine

Veega varustamine. Laevad saavad magedat vett kai nr 5 ääres seistes või Lõunabasseini teiste kaide ääres seistes, kui laev tagab oma voolikud. Teistel kaidel veetrass puudub ning veega varustamiseks tellib laeva omanik või agent vee tsisternautoga. Sadama pidaja annab laevale mageda vee kvaliteedisertifikaadi.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee