Laevade lossimine ja lastimine

Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine (sh. ohtlikud kaubad).

Lastimine ja lossimine toimub vastavalt laeva sisenemistaotluses antud informatsioonile.L astimisoperatsioone teostab Milstrand kütuseterminaal või stividoorfirma. Sadama pidaja lastimisoperatsioone ei teosta.

Stividooritöid teostab AS PL Trans või muu lepinguline stividoorfirma. Vedelkütuse lastimist teostab Milstrand kütuseterminaal. Sadama pidajal puuduvad kauba lastimisseadmed. Seadmed hangib stividoorfirma.

Erikonstruktsiooniga gabariitkaubad

MIIDURANNA TEHAS
Aadress: Miiduranna tee 46. 74015 Viimsi, Harjumaa.
Kontakt: Leopold Garder (+372) 5046955.
E-post: leopold@ptas.ee

MIIDURANNA TEHAS valmistab erikonstruktsiooniga gabariitkaupu. Koostöös Miiduranna sadamaga ja logitikafirmadega toimub kaupade laadimine mereveoks Miiduranna sadama kaudu.

Kaupade ladustamiseks on sadama maa-alal selleks eraldatud laoplatsid. Sadamas puuduvad kinnised või varikatustega laoalad. Kaupade hoiustamine toimub vastava hoiustamislepingu sätete kohaselt, sealhulgas ohtlike kaupade hoiustamine. Lepingus sätestatakse muuhulgas ohtlikust lastist informeerimise ja tähistamise korraldus.

Tel: 605 4314
Faks: 605 4316
kapten@miidurannasadam.ee