Miiduranna sadama perspektiiviplaanid

Visioonis on väiksemate kruiisilaevade teenindamine ja paadisadama laiendus, samuti maa-ala arenduste kaasajastamine. Olulist rõhku pannakse elukeskkonna mitmekesistamisele merele juurdepääsu tagamisega. Arhitektuuribüroo KPME koostas 2008 aasta kevadel visualiseeringu Miiduranna sadama tulevikust. Planeering näeb ette senise tööstusala asemele elu- ja äripiirkonna rajamist, kuhu kerkiks mitmeid kuni kaheksakorruselisi maju ning üks kuni 60-korruseline hoone. Siin siis lähemalt, mida see visuaalplaneering endast kujutab.

Miiduranna sadama arendamisega saaks merele avatuud veel üks kaunis paik, mis lisaks Tallinna lahel Pirita ja Tallinna sadamale väärika kolmanda – Miiduranna sadama.

Tallinna ja Miiduranna sadamat seob pärlikeena Pirita tee oma laternariviga, liivarand ja Eesti kivimikuhjadest rannik ning mitmed suured objektid, mis ääristavad vaadet Katariina kaist Miidurannani.

Loodav keskkond

– elujõulisus nii elanikele kui arendajale
– keskkonnasõbralikus ja sellesse vähese vaevaga sobinduva planeerimine
– hea miljöö siinsetele asukatele ja käiatele. Hooned, tänavad, parkimine, haljastus, kooslus (elu-äri-teenindus, tingimused nii hoonetes kui hoonete vahel – alal tervikuna.
– Vaated Tallinnale, merele ja alale endale

Telg

– Muuli teelt planeeritava torni juurest mereni.
– Siin paiknevate hoonete esimestel korrustel võiks olla ärid ja kõrgemal eluruumid.

Siht

Eluhoonete ja sadamavahelise ala mõtteline joon – siht. Ühendab visuaalselt läbi kogu ala “katkenud” rannajoont. Sadama-ala kõrval asuvates nn soppides ehk sihi otstes võiks olla heakorrastatud ala ning vajalikud ja sobivad rajatised nii aktiivseks puhkamiseks kui tegelemiseks veespordialadega. Sihil asuvale tänavale sobiks valdavalt äri ning teenindus.

Vaated majadest on tagatud nende orientatsiooniga, mida toetab asetus ilmakaarte suhtes. Järkjärguline tõus – reljeefiga arvestaminemereäärsemad madalamad (1-3 k), Muuli tee äärsed kõrgemad (3-6 k). Nende vahel risti madalad 2-3 korruselised korterelamud. Kõrguste planeerimisel on üheks lähtekohaks ka arvestamine Tuulekivi külmhoone kõrgusega, et merest kaugemal olevad majad näeksid merepoolsematest üle-mööda.

Jahisadam

Madal maht – osana Muuli teelt algavast tehismaastikust. Kõrgus arvestab jällegi Muuli tee poole jääva asumiga, et võimaldada neile atraktiivseid vaateid (1-3 korrust). Materjalidena klaas ja puit. Sadamahoone ja elamisala eraldav tänav (siht) võiks olla suunatud äridele ja teenindusele.

Hoone idapoolset vaba ala võiks kasutada parkimisena või väljakuna ürituste korraldamiseks – asub vaatesihil, tuulevarjulises kohas ning soojendatud lõunapäikese poolt. Lähedal teenindavad pinnad ning sihi otsapunktis paiknev aktiivse puhkuse rand. Jahisadam 10 140 m2 (1-3 k).

Jahisadama suudmes, mõlema kai otsal on nö väravarajatised. Merepoolse kai otsas võiks olla näiteks puhvet, kus müüakse kohvi ning kiluvõileiba. Peale pikemat jalutuskäiku on nii hea nautida vaateid ning loodust. Maapoolne kai on osana sadamahoone kõrval asuvast ühiskondlike ürituste alast. Siin on nii avatud kui kaetud ala. 830 m2 (1-2 k).

Meelelahutuse majakas – nii märk merel kui meie alal – osa sihtidest ja loodavatest vaadetest. Natuke kepsakam arhitektuur.  Siia pääseb mini elektriraudteega mööda rekonstrueeritavat tankimiskaid. See teekond kail on kaetud ning sisustatud erinevate meelelahutus ning teenindustegevustega.

Betoonmüür tankimiskail – ümmargused aknad sisse, mastid püsti – katus – ja ongi nagu kai ääres peatuv laev: Kasutusalad – teenindus – meelelahutus. Siit pääseb ka reisilaevadele. Meelelahutuse majakas koos juurdepääsu rajatisega muulil 7 700 m2 (1 ja 4 k).

 

visioon-1

visioon-2

visioon-3

visioon-4

visioon-5

visioon-6

visioon-7

visioon-8

visioon-9

visioon-10